Mededeling Bestuur

Seizoen 2016-2017 in Vraag en Antwoord

Terwijl het lopende seizoen zijn ontknoping nadert willen we toch even vooruitblikken op het nieuwe seizoen 2016-2017. In 4 vragen/antwoorden trachten we verduidelijking te brengen in onze werking voor volgend seizoen.

Heb je zelf nog bijkomende vragen, aarzel dan niet te mailen naar bestuur.gentson@gmail.com of sportievecel.gentson@gmail.com.

Met welke ambitie kijkt Jeugd Gentson het nieuwe seizoen 2016-2017 tegemoet ?

De ambities en visie van onze club zijn onveranderd : In een aangename, sportieve en sociale omgeving jongeren en jong-volwassenen de kans bieden hun favoriete sport te beoefenen en hun talenten ten volle laten ontplooien. Daarbij hanteren we 2 concepten:

                   Reach-for-the-Top : Talentvolle spelers/speelsters vroeg in hun basketcarriere de kans bieden hun potentieel te ontdekken en uit te bouwen op een competitief niveau. Ploegen worden gebouwd in functie van de ontwikkelingskansen van jonge spelers en speelsters.

                   Try-for-the-Best : Jongeren van de basketsport laten genieten op het voor hen meest geschikte niveau en met het nodige engagement naar hun team en hun club.  De focus ligt hierbij op individuele ontwikeling en team-spirit. De club streeft ernaar zoveel mogelijk jongeren aan het sporten te krijgen en te houden binnen de limieten van haar operationele en financiele mogeijkheden.

Onze club zet ten volle in op dames- en herenwerking en wil inspanningen doen om jongens en meisjes de weg naar de sportzaal te doen vinden. Diversiteit is in onze club geen ijdel begrip.

Hoe ziet de samenwerking met Gent Hawks en de ploegvorming eruit voor het nieuwe seizoen ?

In januari 2016 heeft het Jeugd Gentson bestuur aan het toenmalige bestuur van Gent Hawks het voorstel geformuleerd om een fusie aan te gaan met de Landelijke, Provinciale en Jeugdwerking van Gent Hawks.  Onder 1 structuur wilden we zo onze slagkracht als club verhogen.  Het Gent Hawks bestuur is op dit voorstel niet ingegaan en in de nasleep van deze discussie hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op bestuursniveau bij Gent Hawks.  Met name heeft dit ertoe geleid dat er een nieuwe bestuursploeg is aangetreden en dat de club resoluut zijn werking afstemt op zijn TopDivison1 team met de hoop om snel opnieuw een 1e Nationaler Heren uit te bouwen (zie bericht Gent Hawks). Het nieuwe bestuur heeft ons meegedeeld behalve de 2e Landelijke Heren en TopDivision1 Heren geen andere ploegen onder eigen beheer in competitie te brengen tijdens het nieuwe seizoen. In deze constellatie is een fusie met Gent Hawks niet langer aan de orde en blijft er ook weinig ruimte tot samenwerking.

Jeugd Gentson onderzoekt momenteel welke delen uit de samenwerking – die nog niet onder Jeugd Gentson vallen – alsnog geintegreerd kunnen worden om zo aan zo veel mogelijk leden de kans te bieden te blijven basketten binnen ons clubverband. Voor de jeugdwerking tekent de situatie zich gunstig af omdat de spreiding van het spelerspotentieel geen problemen van overbezetting in bepaalde leeftijdscategorieen oplevert. Zo kunnen we nu stellen dat er op elk niveau een landelijke werking zal zijn en bij de jongens ook een provinciale en/of gewestelijke. Bij senioren Heren moet het gezamenlijke spelerspotentieel (inclusief ex-U21) in kaart gebracht worden. We zullen daartoe de betrokken spelers een online vragenlijst voorleggen en hopen eind maart hierrond een beslissing te kunnen communiceren. Behalve sportieve overwegingen is hierbij beschikbaarheid van training- en wedstrijdinfrastructuur ook een belangrijk aspect waarrond we garanties moeten hebben.

Het bovenstaande brengt geen veranderingen in de engagementen die we hebben genomen voor dit seizoen en we zullen met enthousiasme de gezamenlijke events en andere activiteiten organiseren.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor het nieuwe seizoen ?

Op het sportieve vlak gaat onze volle aandacht nu naar het uitbouwen van volwaardige, evewichtige ploegen – zowel bij Dames als bij Heren – die ons toelaten onze missie in realiteit om te zetten.  We willen ook sterk inzetten op kwalitatieve coach-opleiding en een sterk sportief programma. Ook naar gezondheid en blessure-preventie zal veel aandacht gaan.

Daarnaast blijft het verbreden van de bestuursploeg en operationele teams een sterk aandachtspunt. Jeugd Gentson wil de uitdaging aangaan om zijn werking nog te verbreden (zie hierboven) maar moet daarvoor op meer helpende handen kunnen rekenen. Kandidaten mogen zich ten alle tijde melden via email naar bestuur.gentson@gmail.com.

Tenslotte hopen we op Stad Gent en andere externe partners te kunnen rekenen om ons de nodige zaalinfrastructuur te verschaffen om alle ploegen te laten trainen en wedstrijden te laten spelen.

Wat zijn nu de volgende stappen ?

Eind maart hopen we uitsluitsel te geven welke ploegen in competitie worden gebracht. Ondertussen werkt de sportieve cel aan de ploegindeling voor volgend seizoen. Aan de hand van coach-, speler- en oudergesprekken, gecombineerd met groepstrainingen wordt het spelerspotentieel in kaart gebracht en gematcht met de ploegen voor elke leeftijdscategorie. We hopen een eerste versie van de ploegindeling te communiceren mid april.

 

Ondertussen duimen we voor alle ploegen die nog in een beker- of competitiestrijd verwikkeld zijn !

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s