Uncategorized

De Piramide van Gentson

Bouwen aan een solide, leefbare club

Piramides, je kent ze wel : die van Cheops waar de Egyptenaren jaren met man en macht aan bouwden; of die van Maslov die de menselijke behoeften in kaart brengt. Hoog tijd om er nog eentje aan de lijst toe te voegen : “De piramide van Gentson”.

Onze club bestaat dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligers. Week na week zijn zij in de weer om de mozaiek aan taken die bij het runnen van een basketclub komt kijken in elkaar te puzzelen : Kalenders opmaken, ploegen coordineren, kantine uitbaten, kleedkamers kuisen, voorraad aanvullen, facturen betalen, sponsors zoeken, events organizeren. … De lijst is eindeloos en divers. Komt daarbij dat de groep vrijwilligers beschikbaar voor deze taken steeds kleiner wordt. De agenda’s van ouders en jongvolwassenen in een bruisende stad als Gent slibben dicht zodat er weinig ruimte blijft om de hobbies van onze kinderen – of eigen hobby – mee te helpen organiseren. Gevolg is wel dat meer taken terecht komen bij een steeds kleinere groep van vrijwilligers voor wie de druk steeds groter wordt. En zoals het spreekwoord zegt : De kruik gaat zo lang te water tot ze barst.

Vanuit het Jeugd Gentson bestuur ervaren we vandaag de nood om in te grijpen. Onze oproepen naar extra vrijwilligers tijdens de Meet & Greet en op sociale media kregen enigzins gehoor – en we danken bij deze de personen die recent een taak hebben opgenomen en zij die dit al jaren doen – maar de respons is helaas te laag.  Ook hebben recent een aantal ‘sterkhouders” afgehaakt waardoor de pool van medewerkers te klein wordt om alle aspecten van onze werking op een kwalitatieve manier in te vullen.

Vanaf Seizoen 2017-2018 zien we ons genoodzaakt de aansluiting als spelend lid bij onze club automatisch te koppelen aan een takenpakket binnen onze clubwerking. Voor spelers jonger dan 18 jaar wordt dit aan 1 van de ouders gevraagd; spelers ouder dan 18 kunnen de taken zelf uitvoeren of een ouder vragen in te stappen. Dit takenpakket is aanvullend aan de engagementen die vandaag al gelden : Lidgeld tijdig betalen, wasbeurt, kantine-dienst, vervoer.

Om een en ander concreet te maken de volgende voorbeelden :
– Leo, papa van U14 speler Lars, engageert zich om 5x/seizoen de zaal en kleedkamers op te ruimen aan het einde van het speelweekend.

– Nora, mama van U14 speelster Sien zal 5x / seizoen de zaal openmaken op zaterdagmorgen en het speelweekend mee helpen op gang trekken.

–  Bram, speler van U21B, geeft zich op om 5X/seizoen een U12-match te fluiten

Aan alle betrokkenen zal worden gevraagd bij inschrijving voor volgend seizoen – binnenkort dus – om aan te duiden welk takenpakket hun voorkeur geniet. Zo creeren we een pool van helpers die doorheen het seizoen kunnen worden ingezet. Het bestuur zal de taken duidelijk omschrijven en ervoor zorgen dat iedereen de nodige info heeft om de taak naar behoren uit te voeren. Sommige taken vergen meer inzet dan andere en om dit weer te geven hebben we de Gentson-pyramide in het leven geroepen.

Untitled

Onder Basics verstaan we die taken die vandaag al onder leden verdeeld worden : De was doen; vervoer van spelers opnemen; een kantine-beurt na de match van zoon/dochter; een tafefunctie opnemen; …

Onder Essentials verstaan we een waaier aan uitvoerende taken mbt. clubomkadering. Voorbeelden zijn klaarzetten/opruimen zaal; clubref spelen; meehelpen bij events; de kassa doen bij senioren-wedstrijden; een sponsor aanbrengen; onze club-databank beheren; …

Onder Fundamentals verstaan we taken van coordinerende aard mbt. een belangrijk aspect van onze clubwerking. Voorbeelden zijn : ploegafgevaardigde; ref-planning; lidgelden opvolgen; mutualiteits-administratie, de boekhouding voeren, …

Onder Ambassadors vallen de bestuursfuncties : Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, externe relaties, Communicatie, Commercieel, Sportieve werking, Event-werking …

Onze club heeft momenteel nood aan versterking op elk van deze niveau’s en – zoals eerder gesteld – kunnen we dit niet langer vrijblijvend houden. Bij inschrijving voor volgend seizoen zal daarom aan de ouders (voor -18) of +18 spelers gevraagd worden welk takenpakket ze zullen opnemen.  Dit moet minimaal een packet uit de “Basics” en “Essentials”  categorieen omvatten. Het is onze stelligste hoop dat er ook ouders en spelende leden bereid gevonden worden om hogerliggende taken op te nemen.

Binnenkort verschijnt het detail van de taken binnen de Gentson-piramide op de website. We hopen op enthousiaste reacties en staan vanzelfsprekend open voor alternatieve suggesties.

Alvast dank voor jullie inzet.

Gentson – OneTeam !

Het bestuur en sportieve cel van Jeugd Gentson

Advertisements
Standard